Status prawny i forma prawna Uczelni

Data publikacji 15.10.2018

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu jest publiczną uczelnią zawodową, utworzoną na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu (Dz. U. Nr 37, poz. 429, z późn. zm.). Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 lipca 2003 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnobrzegu (Dz. U. Nr 129, poz. 1179) dokonano zmiany nazwy Uczelni na nazwę Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Uczelnia działa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668), przepisów wydanych na jej podstawie oraz statutu. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Uczelnia posiada osobowość prawną.

Data publikacji 15.10.2018

Rejestr zmian Wersje dokumentu
Autor : Joanna Wnęk

Osoba publikująca: Renata Kozdra-Laba


Statystyka strony: 548 wizyt